Kérjük támogassák adójuk 1 %-val a hadirokkantakat, hadiözvegyeket, hadiárvákat.

Hadigondozottak Közalapítványa
18070644-1-41

Köszönjük!

 

A szervezet adatai

A Hadigondozottak Közalapítványa székhelye: 1055. Budapest, Balaton u. 7-11.
Adószáma: 18070644 - 1 - 41
Kezelő szervének neve: Magyar Államkincstár
Kezelő szervének címe: Magyar Államkincstár Járadékokat és Viszontgaranciákat Kezelő Főosztály 1372 Budapest Pf. 483
Kezelő szervének telefonszáma: 452-8601, 452-8631
A kezelő szerv e-mail címe: kozalapitvany @ allamkincstar.gov.hu
Hadirokkant Iroda címe: 1149. Budapest, Pillangó u. 12.
Hadirokkant Iroda telefon száma: +36 1 330-7852
Hadirokkant Iroda e-mail címe: kozalapitvany @ hadigondozottak.hu
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem @ hadigondozottak.hu

2022. június 1-jétől a Hadirokkant Irodában személyes ügyfélfogadás keddi napokon, előre egyezetett időpontban történik.

Általános információk

Magyarország Kormánya (mint alapító) 1994. évben létrehozta a jogi személyként működő Hadigondozottak Közalapítványát. Tevékenységét kiemelkedően közhasznú szervezettként végzi.

A Közalapítvány az 1994. évi XLV. törvényben meghatározott formában és keretek között végzi feladatait a Honvédelmi Minisztérium irányításával.

Célja a hadigondozottakról való állami, alanyi jogú gondoskodás megvalósítása, a hadirokkantak egészségügyi segédeszközökkel való ellátása.

A Közalapítvány legfőbb döntést hozó szerve a 9 tagú kuratórium.
A 3 tagú felügyelő bizottság ellenőrzi a közalapítvány működését és gazdálkodását.

A hadirokkantak térítésmentes gyógyászati segédeszközökkel való ellátását a Hadirokkant Iroda végzi.

Közgyógyellátási igazolvány
Alanyi jogcímen jogosult közgyógyellátásra a pénzellátásban részesülő hadigondozott.
A közgyógyellátási igazolvány meghosszabbítása a lejárati idő előtt 3 hónappal már kezdeményezhető.

 

Alapító okirat megtekintése

A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény

A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény végrehajtásáról szóló 113/1994. (VIII.31.) Korm. rendelet

Meghatalmazás minta