A Hadigondozottak Közalapítványa 2007 évi összes bevétele 4 549 674 492 Ft volt. Ez az összeg, a központi költségvetéstől kapott 4 397 500 e Ft támogatásból, a közalapítvány részére felajánlott SZJA 1 %-ból (23 748 Ft melyből 1 db csonkharisnyát vásároltunk) valamint az befektetett értékpapírok hozamából (152 150 744 Ft) állt.

A közalapítvány 2007. évi kiadási, költségei összesen 4 503 564 e Ft az alábbiak szerint:

Hadirokkanti és özvegyi járadék, egyéb térítések összesen
4 241 311 e Ft
Étkezési és szociális otthoni ellátás összesen
144 616 e Ft
Szanatórium, kórház, fürdő összesen
2 629 e Ft
Kiegészítő gyógyeszköz összesen
5 469 e Ft
Egyéb gyógyeszköz és egy ellátások összesen
7 362 e Ft
Vizitdíj és kórházi napidíj összesen
1 306 e Ft
Működési költségek ( posta ktg. iratkutatás, jutalék) összesen
73 301 e Ft
Értékcsökkenési leírás összesen
57 e Ft
Személyi jellegű kiadások összesen
27 513 e Ft

A hadirokkantak 2007. december végi létszámadata 4 705 fő, a hadiözvegyek létszámadata 9 257 fő.

 

 

Kárpótlás

A Közalapítvány a Kormány 31./2003. (III.27) számú kormányrendeletet hozott az Életüktől és szabadságuktól politikai okokból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII törvény végrehajtására. A rendelet meghatározza a Hadigondozottak Közalapítványának feladatát.

A kárpótlás folyósítására és a kárpótlási feladatokra 2007. évben 1 264 046 e Ft összegeket használtuk fel:

- Kárpótlás folyósítása összesen 1 101 146 e Ft
(Ft számlára, lakcímre utalás, külföldre devizában)
- Működési költségek összesen 154 880 e Ft
(posta ktg, jutalékok, egyéb)
- Személyi jellegű kiadások összesen 7 808 e Ft
- Értékcsökkenési leírás 24 e Ft
- Egyéb ráfordítások összesen 188 e Ft


2007. évben összesen 6 036 főnek utaltunk kárpótlás címen.

 

Összesített